cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Publicaties
Ademen
Ademsteun
Astma
Bekkenbodem
Bewegen
BPPD
Cesartherapie helpt bij lage rugklachten
COPD
De platte buik
Geef CANS een kans
Grote tassen zijn schadelijk
Het korset van buikspieren
Hoesten en proesten
Houding
Hyperventileren
Oefentherapie, geschikt voor mij
Pijn in de lage rug
Hoofdpijn
Zonnegroet
Wat een leuk koppie
cesar url bar
 

Geef CANS een KANS


Door: J.M. van Ek
Datum publicatie: 01-01-2008, laatst upgedate: 05-06-2008


Lichaamsbewustzijn is een belangrijke schakel in ons systeem, een schakel die mij erg boeit en waar ik mijn cliënten, patiënten graag iets over laat ervaren. Met het doel dat ze middels deze schakel een brug kunnen slaan tussen de klacht en het herstel. De actieve rol van de patiënt blijft een grote uitdaging voor het vak van de oefentherapeut.

Een klacht in het lichaam is m.i. een vraag van het lichaam te gaan luisteren, te kijken, onderzoeken wat er aan de hand is en je zelf een kans te geven te gaan herstellen.
In onze snelle, westerse maatschappij zijn we echter allen geneigd een klacht als iets lastig te zien wat zo snel mogelijk de kop in gedrukt moet worden. Deze snelle oplossingen, denk bijv. aan pijnstillers (bij pijn), ontstekingsremmers, serotine verhogers, kalmerende middelen, oppeppende middelen kunnen zeker helpen de vicieuze cirkel, waar iemand in zit te door breken, echter om echt te herstellen moet er m.i.. meer gebeuren dan een pas op de plaats. De kink in de kabel moet opgespoord worden en daarna hersteld worden.

CANS

Een van de ziektebeelden die, tegenwoordig, veel voorkomt en zelfs de naam CANS draagt is uitgegroeid tot een grote groep arbeidsongeschikten *1.
CANS begint met de volgende, in eerste instantie lastige doch lichte klachten, waar een cliënt helaas nogal eens aan voorbij gaat, met alle gevolgen van dien. Aan de hand van CANS wil ik het lichaamsbewustzijn bij herstel van klachten toelichten.

In de 1e fase kan iemand vermoeidheid in vingers, polsen, onderarmen, ellebogen voelen, als reactie hierop het werk even laten rusten, de klachten verdwijnen weer snel. De klachten zijn plaatselijk en omdat ze zo makkelijk weer verdwijnen, worden ze niet altijd even serieus genomen. Het 1e alarmeringssysteem van het lichaam is hier aan het werk. Omdat de cliënt te weinig of zelfs geen aandacht er aan besteedt, het hooguit als irritant ervaart voelt hij/ zij naast de klachten, stress ontstaan. Stress door de onderbrekingen, stress omdat je de signalen niet verstaat, stress omdat het lichaam als negatief ervaren wordt, stress omdat er ergens diep van binnen een alarmbel rinkelt. Die bel kun je wel even stoppen, maar de kink in de kabel herstellen lukt niet, geen tijd, geen aandacht, geen zin. De opkomende stress heeft een extra negatieve invloed op de spieren, deze worden gevoeliger en de vingers, handen koud, de verhoogde spierspanning vermindert immers de doorbloeding, de irritatie groeit. Je voelt, je reageert primitief (motoriek) en het euvel is tijdelijk opgelost, je hebt de klacht niet bewust gevoeld en aandacht gegeven.

Komt de cliënt in de 2e fase, omdat er in de 1e fase niet alert geluisterd is naar het lichaam, dan blijven de klachten ook s avonds en nachts aanwezig. Er is nu ook sprake van uitstralende klachten en naast de tintelingen kan er tevens krachtsverlies ontstaan. De cliënt, letterlijk en figuurlijk, zit er mee, de klacht ontneemt hem/haar het normale bewegen.
Het nare gevoel is continu aanwezig, zo sterk dat de cliënt er over gaat nadenken en zich laat afremmen in het gewone doen en laten, enerzijds door de pijn anderzijds door de verstoorde aandacht. We zijn geneigd om te gaan denken: hoe kom ik zo snel mogelijk van die rot klacht af, we geven de klacht dus negatieve aandacht.

Ernstig wordt het in de 3e fase, de pijn bestaat continu en gaat veelal gepaard met een verlammend gevoel in de onderarmen, handen. Veel activiteiten, zelfs licht huishoudelijk werk en hobby activiteiten worden belemmerd door de klacht.
De negatieve aandacht die we de klacht geven leidt tot schuld en stress gevoelens over het functioneren van het lichaam. Zo komen we onbewust in de negatieve spiraal terecht.

Met deze negatieve benadering kunnen we blijvende schade niet meer stopzetten en het gevolg is onherstelbaar, de persoon die deze klacht heeft kan zijn/haar taken op werk, huis en hobby gebied, niet meer uitvoeren.

Om onherstelbare schade te voorkomen is bewust worden van wat er gebeurd in het lichaam en waar deze klachten signalen voor af geven en daar alert, direct en opbouwend mee bezig te gaan.

Zo, is in de naoorlogse periode de Rust Reinheid Regelmaat een leidraad voor gezonde opvoeding en samenleving geweest, veelal kijken we hier lacherig, spottend op terug. Toch ben ik van mening dat deze 3 R's meer dan dat verdienen en mag het rijtje uitgebreid worden met Respect en Richting. We zouden met dezelfde intentie de WWW mogen inhuren om ons algemene welzijn en een gezonde manier van leven en werken te bevorderen.

Met het opkomen van de 3 WWW: World Wide Web zijn voor ons, werkende individuen de volgende W's erg belangrijk geworden. Werkplek, Werktijd, Werkdruk.
Ook bij de W's kunnen we direct naar 5 uitbreiden Werkwijze, Werktaak.

Werkdruk: goed planning en individuele grens bewaking
Werkplek: goed instelbare bureau stoel en te gebruiken apparatuur ergonomisch verantwoord
Werktijden: veel korte en langere pauze momenten inbouwen
Werktaken: voldoende afwisseling van takenpakket
Werkwijze:verantwoord uitvoeren van taken door verbetering in lichaamshoudingen.

Het zijn slechts peilers en toch ben ik er van overtuigd als we naar onszelf met de R's en W's gaan kijken we al snel in staat zijn om de eerste signalen van ons lichaam dat het niet lekker gaat kunnen opvangen en omzetten in revaliderende actie.

In 2003 is het aantal beroepsziektemelding* wegens RSI 30%.
In 2007 is dit teruggedrongen tot 5%

Voorlichting, preventie en een juiste oefentherapeutisch benadering hebben hier volgens het CVS toe bijgedragen.

Noot

*1 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schat het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt raakt door RSI/CANS op 300 tot 1200 per jaar!
Info van site van Ministerie SZW
*2 Beroepsziektemelding = zijn de meldingen van schadeclaims tegen werkgevers, waarvoor werkgevers zich via een aansprakelijkheidsverzekering kunnen verzekeren.
Info Site RSI vereniging