cesartherapie logo
Oefentherapie Cesar
Achtergrond informatie Werkwijze Toepassingen Kwaliteit Kinderen Publicaties Contact Links
|   Medische begrippen   |   EBP   |   Oefeningen   |   Medische advertenties  
   
HOME  

 
Toepassingen
Chronische pijn
Zwanger
Lichamelijke klachten
Indicaties
Kosten in de zorg
Cesar tarieven
cesar url bar
 

Kosten in de zorg


Door: JolandeM. van Ek
Datum publicatie: 12-12-2009


Hoe presteert de gezondheidszorg? Is de medische en paramedische zorg voor iedereen toegankelijk? Hoe staat het met de betaalbaarheid van onze zorg op korte en lange termijn? Zijn er verschillen in zorg aanbod en prestatie tussen regioís? Dit zijn vragen die mij als praktijkhouder bezig houden. Ik kan dit niet alleen beantwoorden, ik ben onderdeel van de zorgaanbiederketen, doe binnen die keten wat er binnen mijn mogelijkheden ligt. Uiteraard heb ik hier wel mijn ideeŽn over, die ik hier aan u wil laten weten.

Ziektekosten en ziekteverzuimkosten kost vele miljoenen euro's per jaar, dit is niet goed voor de werknemer, de werkgever, de overheid, de maatschappij. Om de kosten te drukken zijn er vele vergoedingen uit de zorgpakketten verdwenen of vanuit de basisverzekering naar de aanvullende verzekering geschoven. De patiŽnt wordt hiermee gedwongen om bij iedere ingreep, behandeling mee te kijken naar de kosten die de ingreep of therapie met zich meebrengt.

Wat is het doel van de overheid?

  1. Fysiotherapie en oefentherapie zijn per 01-01-2004 uit de basispakket van het zorgverzekering
  2. Voor chronisch zieken wordt de behandeling FT en OT vergoed vanaf de 10e behandeling, dit is ondertussen door een aantal zorgverzekeraars erst weer vrij gegeven en nu wordt dit weer veranderd. Hierbij raad ik iedereen aan goed de voorwaarde van uw zorgverzekering na te kijken en te vergelijken met andere maatschappijen zodat u een goed pakket voor zorg samenstelt
  3. De zorg aan minderjarig blijft vergoed zoals het was
  4. Per 1-1-2005 zal een algemeen eigen risico van € 200,00 voor ziekenfondsverzekerden worden ingevoerd
  5. Per 1-1-2006 zal een algemeen, voor iedereen geldende basisverzekering worden ingevoerd. Boven op de basisverzekering zullende onderling concurrerende verzekeraars een aanvullende verzekering aanbieden.

De overheid hoopt dat, hiermee de patiŽnt zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor zijn eigen gezondheid en daar zelf ook meer aan gaat doen om het lichaam in een goede conditie te brengen en gezond te houden. Om de kosten te drukken worden wij steeds meer gedwongen naar zelfbewustheid en eigen verantwoordelijkheid voor ons eigen lichaam.

Als oefentherapeut Cesar ben ik van af het moment van de opleiding bezig met mensen (inclusief mezelf) bewust te worden van de leefstijl, bewegingsgewoonten en houdingen. Het goed verzorgen en gebruiken van het lichaam is een prettige bezigheid. De wetenschap dat je daarmee tevens klachten kunt voorkomen geeft je als het goed is een extra stimulans. Gaat het dan toch mis ondanks jou positieve inzet is dat wel heel pijnlijk. Je hebt immers gefaald je lichaam laat het afweten ondanks jou goede inzet. Dit is een dilemma, waar m.n. chronisch zieken veel mee te maken krijgen en als deze groep ook door de zorgverzekeraar gekort wordt in ondersteuning, die zij nodig hebben geeft dit m.i. op den duur een verhoging van de kosten, doordat de cliŽnt/patiŽnt zonder zorg eerder achteruit dan vooruit gaat.

De uitspraak van Loesje ďZorgen moet je niet maken, zorgen moet je doenĒ is dan ook al jaren een speerpunt, zowel voor mijn patiŽnten als voor mezelf. Ik raad dan ook iedere client aan wees alert op de zorg die je vraagt en die je krijgt, voldoet dat aan jou verwachtingen, wees alert, wees kritisch dit is zowel voor jezelf als voor de zorgaanbieder goed.

Kinderen


Daarnaast is het gezegde ďjong geleerd is oud gedaanĒ natuurlijk binnen de zorg erg belangrijk, het aanleren van goede houding en bewegingsgewoonten zou bij kinderen veel meer gestimuleerd moeten worden. Dit gebeurt nu gelukkig al veel meer op het gebied van voeding en beweging, maar kijk eens hoe de meeste kinderen zitten te eten, schrijven e.d., zij missen de juiste stimulans voor een goede houding. Het zou m.i. dan ook goed zijn om kinderen met een matige en of instabiele houding veel eerder naar een oefentherapeut te laten gaan, deze kan samen met het kind op een leuke plezierige manier gaan werken aan bewust worden van goede houding en bewegingsgewoonten. Bewust worden en goed voor jezelf zorgen is voor volwassenen m.i. ook meer dan 2x per week de sportschool bezoeken tussen de bedrijven door, het is een way of life.